Kärsimyksen ongelma

Maailma on täynnä kärsimystä ja pahuutta. Jos Jumala on hyvä ja ihmisiä rakastava, miksi hän sallii kaiken kokemamme kärsimyksen? Kärsimyksen ongelma on askarruttanut ihmiskuntaa koko sen historian ajan. Lähestymme ongelmaa kristillisestä näkökulmasta, joka tarjoaa toivon näköalan pahuuden keskelle. Jeesus on ratkaissut kärsimyksen ongelman Golgatalla. Elämän tarkoitus ei ole onnellisuus vaan Jumalan tunteminen.

Share | Download(Loading)